หน้าเว็บ

31 พฤษภาคม 2559

202 | My First Royal Thai Order

อีกไม่กี่วันก็จะครบ 10 ปีสำหรับอาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัย (บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2549 อ้างตามข้อมูลของระบบ MIS มหาวิทยาลัยฯ) วันนี้ก็มีเรื่องดีๆ เกิดขึ้น คือ

ผมได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นครั้งแรกในชีวิตครับ

ประกาศหน้าแรก

เล่มเดียวกัน หน้า 144

ไม่รู้ว่าจะแสดงออกด้วยความปลาบปลื้มปีตินี้ยังไง ก็คงบอกได้แค่ว่า
ผมภูมิใจเหลือเกินครับที่ได้ปฏิบัติราชการถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันได้แก่การทำงานรับใช้ประชาชนในทางวิชาการและการศึกษา ภายใต้นามของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นี้มาตลอด 10 ปีที่ผ่านมา และก็จะขอปฏิญาณถวายงานด้วยความรู้ความสามารถทั้งหมดที่มี ไปตลอดจนกว่าชีวิตจะหาไม่

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ.