หน้าเว็บ

13 ตุลาคม 2559

203 | 13.10.2016วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 15.52 น.
สิ้นสุดรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 แห่งแผ่นดินสยาม